Kassisen Asianajotoimisto Oy: logo

 

Perintätoimistona perimme laskusaatavat sekä muita velkasuhteisiin perustuvia saatavia. Päämiehinämme on yritysten lisäksi taloyhtiöitä ja yksityishenkilöitä. Tyypillisesti yrityksellä on laskusaatavan perintää, taloyhtiöillä vastikesaamisia ja yksityishenkilöillä vuokrasaamisten perintää sekä velkakirjaan perustuvia saamisia.

 


Perintätoimenpiteet

 

Suoritamme tuloksellista perintää ja useimmiten saatavat saadaan perityiksi maksukykyisiltä velallisilta. Ensisijaisesti saatavia peritään vapaaehtoisin perintätoimin. Tarvittaessa päämiehen puolesta nostetaan velkomuskanne tuomioistuimessa.

Yritysten välisissä velkasuhteissa käytössämme on julkisuusuhkainen trattaperintä.

 


Perintäkulut

 

Perintätoimeksiannoissa vältämme aiheuttamasta turhia perintäkuluja, sillä velallisen maksukyky tai –halu eivät parane lukuisia maksuvaatimuksia lähettämällä. Velkojan kanssa sovitaan tehtävistä toimenpiteistä erikseen ja selvitetään velallisen maksukykyä.

 


Perintätoimeksiannon antaminen

 

Perintätoimeksiannon antaminen on helppoa. Olkaa yhteydessä toimistollemme, niin tarkistamme saatavanne perintäkelpoisuuden ja käymme läpi perintätoimeksiannon hoitamista varten tarvittavat tiedot.

 

Ota meihin yhteyttä

Kassisen Asianajotoimisto Oy
Asianajo- ja perintäpalvelut

Kirkkokatu 17 A 26, 90100 OULU

puh. 08-377 750, 044-722 0494

toimisto@anterokassinen.fi